PODPORUJÍ NÁS


Každý ročník turnaje s sebou přináší velké množství příprav, úsilí a času, věnovaného k zajištění jeho bezproblémového chodu. Během několika let se ze setkání skupinky kamarádů, stalo prestižní hokejbalové klání, s doprovodným programem, atrakcemi pro návštěvníky i závěrečnou after party. Od roku 2016, je navíc každý ročník spjat s beneficí. Proto je stále náročnější zajistit vše tak, aby očekávání diváků, návštěvníků, hráčů ale i nás organizátorů byla naplněna a mohli jsme si užít tento výjimečný den naplno a navíc pomoci rozdat radost také někomu jinému. 

S naší snahou o zvyšování sportovní kvality i kvality zázemí pro návštěvníky turnaje, je spojený i růst investovaných finančních prostředků. Proto chceme poděkovat také našim partnerům, kteří nás podporují sponzorskými dary, či našim mediálním partnerům, kteří pomáhají šířit povědomí o tom co děláme u široké veřejnosti. Jejich seznam naleznete v sekci PARTNEŘI TURNAJE.

Máme radost, že turnaj i benefice vyvolávají vlnu pozitivních emocí, solidarity a zájmu. Podporu nám vyjadřují i mediálně známé osobnosti. Jejich jména a vzkazy najdete v sekci PODPORU VYJÁDŘILI.


Je pro nás velkou ctí, že můžeme poděkovat našim partnerům, podporovatelům, dobrovolníkům a Vám všem, kteří se jakkoliv na tomto projektu podílíte.