POMÁHÁME 2023-24

25.06.2024

Příběh #POMAHAME, společného dobročinného projektu VHK ROBE Vsetín a spolku Stoupa Cup, napsal tečku za svou první kapitolou. Premiérový ročník vyvrcholil na startu play-off s úžasným výsledkem. Celková vybraná částka činí 595 009 korun a skládá se z výtěžků aktivit, které VHK a Stoupa Cup v dosavadním průběhu sezony společně uspořádaly. Motivem je pomoci devítiletému bojovníkovi Teovi Mazáčovi k návratu do běžného života.

"Tento projekt trval rok, rok plný různých akcí, příprav, chystání, logistiky a to vše s lidmi, kteří tuto práci dělali bez nároku na honoráře a ve svém volném čase. Výsledek, kterého se podařilo dosáhnout, je dle mého názoru úžasný. Nemohu tady vyjmenovat všechny, kteří se na tomto projektu podíleli, ale musím zmínit alespoň dva, a to jsou Zdeněk Čablík a Vašek Trávníček, bez kterých by tento projekt nevznikl. Všem moc děkuji," sdělil Petr Neumann, jednatel VHK ROBE Vsetín.

"Roli našeho klubu vnímám jako nedílnou součást veřejného života na Valašsku. Jasně, jedna část a ta hlavní je sportovní, ale já to vidím i trochu šířeji. Jsme regionální klub, máme fanoušky z celého Valašska i mimo něj, máme partnery v rámci celého kraje a od všech dostáváme důvěru, kterou musíme splácet. Toto vnímání nám zároveň dává možnost zasahovat a ovlivňovat i společenskou část života v našem regionu včetně projektů jako byl tento. Proto tato činnost musí být nedílnou součástí fungování našeho klubu," doplnil šéf vsetínského hokeje, pro kterého znamenalo nedělní předání symbolického šeku rodině Mazáčových emotivní zážitek.

"Teova maminka po předání šeku prohlásila, že jim tato částka dá dva roky klidu. Naplnil mne pocit hrdosti, že jsem mohl být součástí skupiny lidí a organizace, která může někomu pomoci na dva roky vylepšit jejich životy. Jak říká jeden reklamní slogan, to je k nezaplacení."

"Do projektu #POMAHAME jsme Vaškem Trávníčkem zapojili vícero lidí a všechny, jak je vidno, s dobrým srdcem. Byli to kamarádi ze spolku Stoupa Cup, zaměstnanci hokejového klubu včetně hráčů a pana jednatele. Příběh Tea se nesl zimním stadionem i mezi známými a také mezi podporovateli Stoupa Cupu a vzhledem k částce, kterou jsme v neděli napsali na šek, byla mise úspěšná," uvedl Zdeněk Čablík ze spolku Stoupa Cup. "Spolupráce našeho spolku a VHK se dle mě perfektně osvědčila, což dokazují výsledky aukcí, návštěvy na doprovodných akcích a samozřejmě zájem veřejnosti všeobecně. Je potřeba poděkovat všem, kteří se zapojili a pomohli #POMAHAME jakýmkoliv způsobem. Děkuji za sebe, za Stoupa Cup, ale zejména děkuji jménem rodiny Mazáčových."